Prisma

 

De Stichting Prisma voor leerlingen van 4 – 12 jaar in Noord- en Midden- Zeeland.

Onder haar bevoegd gezag ressorteren 8 scholen voor rooms-katholiek en interconfessioneel basisonderwijs.a is een organisatie voor Primair Onderwijs en realiseert een onderwijsaanbod.

 

Op de website van Prisma vindt u de informatiegids van de stichting evenals links naar voor alle scholen geldende protocollen.

Klik op het logo om de website van Prisma te bezoeken.