Ouderraad

Alle ouders zijn lid van onze oudervereniging. Op de Algemene Ledenvereniging kiezen de ouders negen ouders die in het bestuur van deze oudervereniging gaan zitten. Dit bestuur vormt samen de Ouderraad.

De ouderraad heeft tot taak:

  • ondersteunen van de school
  • de ouders te activeren om bij allerlei activiteiten in en buiten de school een steentje bij te dragen
  • mee te werken aan het zich welbevinden van de leerlingen op school.

 

Alle ouders kunnen bij één van deze negen bestuursleden hun ideeën of wensen kwijt, waarna deze aan het team of het bevoegd gezag doorgegeven worden. Alle leden van de oudervereniging die iets voelen  voor een bestuursfunctie, kunnen bij het huidige bestuur of team informeren op welke manier zij zich kandidaat kunnen stellen.

Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Veertien dagen voor deze vergadering krijgen alle ouders een uitnodiging met de jaarverslagen en een lijst van verkiesbare ouders voor het bestuur.

Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de contributie bekend gemaakt. Van deze contributie worden allerlei evenementen en activiteiten bekostigd. Deze contributie is op vrijwillige basis, maar zonder deze bijdrage kunnen bepaalde activiteiten niet plaats vinden. Leerlingen die in de loop van het schooljaar op school komen, betalen een evenredig deel van de contributie. Dit schooljaar bedraagt de contributie € 16,- voor het eerste kind,  € 13,- voor het tweede kind en € 10,- voor het derde kind. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen bedraagt de contributie 1/10 van het jaarbedrag x aantal maanden dat het schooljaar nog duurt. Schoolreis en / of schoolkamp worden apart betaald.

Ouders die voor school met eigen auto rijden, bijv. bij excursies, mogen € 0,20 per km declareren.

 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIES.

De school heeft regelmatig de hulp nodig van diverse ouders. Zij ondersteunen het team bij allerlei activiteiten. Samen met ouders organiseren we activiteiten zoals de Grote Avond, schoolproject, Sinterklaas, Kerst, viooltjesverkoop, carnaval, Pasen, de Koningsspelen, meesters- en juffendag, schoolreis, sportdag e.d.

Voor elke activiteit is er een commissie, waarvan iemand uit het bestuur van de ouderraad samen met een leerkracht de coördinator is. Ouders kunnen bij de start van het schooljaar al aangeven bij welke activiteiten ze graag mee willen helpen. Dit kan via het aanmeldformulier dat alle ouders ontvangen en dat ook HIER te vinden is.

 

Behalve voor  de grote activiteiten worden er ook ouders ingeschakeld bij o.a.:

 

  • kokkerellen
  • techniek 1 t/m 3
  • techniek 4 t/m 8
  • creamiddagen 1-4
  • creamiddagen 5-6
  • creamiddagen 7-8
  • tempolezen op de pc

 

We zien de ouderhulp op school als een belangrijke schakel om voor onze leerlingen een fijne leer- en leefomgeving te creëren. Vindt u het leuk om mee te helpen bij de activiteiten van uw kind op school, meldt u dan aan!