SKOB en Stichting Prisma verder als één onderwijsorganisatie

 

Per 1 januari 2019 zijn Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) en Stichting Prisma gefuseerd.

SKOB omvatte 4  Katholieke scholen in de gemeente Borsele en Stichting Prisma bestond uit 9 scholen (6 Katholiek, 2 Interconfessioneel en 1 Montessori) verspreid over Noord- en Midden Zeeland.

In 2018 is onder regie van schoolbegeleidingsdienst RPCZ een onderzoek gestart om te kijken of samenwerking tot meerwaarde kon leiden. Na afronding van dit onderzoek bleek dit zo te zijn en is na goedkeuring in de diverse geledingen besloten tot fusie over te gaan.

 

De nieuwe organisatie heeft als naam “Prisma scholengroep” en omvat 13 scholen waar 2350 leerlingen onderwijs krijgen van circa 235 personeelsleden. De scholen zijn verdeeld over 6 gemeenten in Noord- en Midden Zeeland.

Op woensdag 9 januari is tijdens een personeelsbijeenkomst in Theater de Mythe in Goes de aftrap gegeven voor de nieuwe samenwerking. Het  thema van de bijeenkomst was: “Prettig kennis te maken”. Tevens werden op deze dag de naam en het nieuwe beeldmerk van de organisatie gepresenteerd.

 

Reacties zijn gesloten.