Missie en visie

De school is voortgekomen uit een fusie tussen een PC- en een RK-school. Het interconfessionele karakter van de school maakt het tot een plaats waar leerlingen van alle gezindten zich op hun plaats kunnen voelen. Onze identiteit vindt haar wortels in de christelijke traditie. Deze traditie kent bepaalde feestdagen, symbolen en rituelen die door het jaar heen een rol spelen en waar wij aandacht aan besteden. Het betekent ook dat we andere levensovertuigingen respecteren en proberen te begrijpen.

 

Juist vanuit onze keuze voor een interconfessionele school hebben we de opdracht elkaar te verstaan. Er is ons alles aan gelegen in goede harmonie met elkaar om te gaan zonder daarbij een gevoel van meerwaarde achter te laten. We proberen onze leerlingen een naaste te laten zijn, ook als dat niet altijd gemakkelijk is.

 

Als interconfessionele school vinden wij geloofsopvoeding erg belangrijk. Hierbij laten wij ons leiden door het Woord van Jezus. Wij willen de kinderen opvoeden tot goede medemensen,
• die respect hebben voor het anders zijn van anderen
• die levensblijheid en levensmoed uitstralen
• die bewust weten te genieten van de wonderen die het leven en de wereld hen bieden
• die kritisch hun stem laten horen ten aanzien van onrecht in de wereld.