Jaaractiviteiten

OVERZICHT ACTIVITEITEN

 

28 augustus 2017 Eerste dag nieuwe schooljaar
5 en 7 september 2017 Kennismakingsgesprekken
14 september 2017 Startviering in De Levensbron
18 september 2017 Jaarvergadering Ouders – OR – MR – Team

Informatieavond alle groepen

27 september 2017 Studiedag Prisma. Alle leerlingen vrij
2 oktober 2017 Schoolfotograaf
2 t/m 13 oktober 2017 Proefperiode continurooster
4 oktober 2017 Start Kinderboekenweek
27 oktober 2017 Grote Avond
14 en 16 november 2017 Oudergesprekken Tussenevaluatie
29 november 2017 Dankdagviering in De Levensbron
5 december 2017 St. Nicolaas op school

(continurooster: alle leerlingen om 14:00 uur uit)

21 december 2017 11:00 uur Kerstviering in de kerk

17:30 – 18:30 uur Kerstdiner op school

22 december 2017 Studiedag leerkrachten. Alle leerlingen vrij
22 januari 2018 Studiedag. Alle leerlingen vrij
24 januari 2018 Voorleesdag.
2 februari 2018 Eerste rapport mee naar huis
6 en 8 februari 2018 Eerste rapportgesprekken
9 februari 2018 Viering carnaval op school

Alle leerlingen ’s middags vrij

12 en 13 februari 2018 Carnaval. Alle leerlingen vrij.
1 maart 2018 Viooltjesverkoop
14 maart 2018 Biddag
16 maart 2018 Pannenkoekendag
29 maart 2018 Paasviering in de Levensbron en Paasmaaltijd op school

(continurooster: alle leerlingen om 14:00 uur uit)

17 t/m 19 april 2018 IEP-eindtoets groep 8
20 april 2018 Koningsspelen. Alle leerlingen ’s middags vrij.
9 mei 2018 Viering verjaardag alle leerkrachten
30, 31 mei en 1 juni 2018 Schoolkamp groep 8
30, 31 mei en 1 juni 2018 IEP-toets groep 7
18 juni 2018 Studiedag. Alle leerlingen vrij
19 juni 2018 Schoolreizen groep 1-8
22 juni 2018 Tweede rapport mee naar huis
25 t/m 29 juni 2018 Verkeersweek en poetsweek
26 en 28 juni 2018 Tweede rapportavond
3 juli 2018 Slotviering in De Levensbron
4 juli 2018 Afscheidsfeest groep 8
6 juli 2018 Om 12:00 uur: Begin Zomervakantie. Alle leerlingen vrij