Biddag

Al heel vroeg vanochtend waren alle leerkrachten van de Horizon in de weer met bakjes, potgrond en zaadjes ter voorbereiding op de biddag. De tekeningetjes, die nodig waren voor het verhaal werden alvast klaargezet op het digibord. Er werd nog een mooi gebed uitgedeeld aan de anderen. Zo……….de schooldag kon beginnen.

Om kwart voor 9 gingen de kinderen uit groep 3, 6, 7 en 8 naar de groep waarmee ze biddag zouden vieren. Groep 3 naar groep 5, groep 6 naar 1-2b, 7 naar 1-2a en groep 8 tenslotte naar groep 4. Daarna werd in iedere groep gesproken over wat bidden is en wat biddag inhoudt. Natuurlijk lazen we een gebed en zongen het lied ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’. Na een gebedje met elkaar werd er een verhaal voorgelezen¬† door de ene leerkracht over Rob, die in zijn klas allerlei voorjaarsplantjes had staan. Krokusjes, narcissen, blauwe druifjes en sneeuwklokjes werden ondertussen door de andere leerkracht op het digibord getekend. Het verhaal ging daarna verder over het zaaien van tuinkers en wat je daarbij nodig hebt. Zaadjes, grond en water natuurlijk. De Here God zorgt dan daarna voor de zon, zodat de plantjes kunnen groeien.¬†¬† Nadat we het verhaal gehoord hadden, werd in elke groep ook nog gezaaid. Daarna namen we afscheid van de andere groep en gingen weer ieder weer aan de slag in de eigen groep. In iedere groep staat nu een pot met tuinkers of zonnebloemen. We hopen dat de zaadjes goed zullen groeien in onze potjes en ook bij de boeren op het land. Daarvoor gaan we na het oogsten natuurlijk weer danken.

 

Meer info over Biddag vindt u op:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biddag_en_Dankdag_voor_Gewas_en_Arbeid

http://www.refdag.nl/dossiers/overzicht-dossiers/binnenland/biddag

http://www.beleven.org/feest/biddag_voor_gewas_en_arbeid

Klik hier voor de overige foto’s

Klik hier voor de bordles