Nieuws groep 3

Welkom bij groep 3

Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van wat er in onze groep gebeurt,
d.m.v. korte verslagjes en foto’s van activiteiten.

 

Het begin van het schooljaar
Met 23 kinderen en juf Petra en juf Erna zijn we het schooljaar gestart.
Voor lezen zijn we gestart met een helemaal nieuwe methode die Lijn 3 heet.
Ben Bus brengt ons langs 12 thema’s, waarbij we ondertussen alle letters leren. Ook maakten we bij het thema de boom appelmoes.
Bij rekenen zijn we begonnen met de getallen t/m 20, de getallenlijn en het tellen van hoeveelheden. Voor schrijven werken we Klinkers. Ook al een nieuwe methode.
We zijn meteen begonnen met de aan-elkaar-schrijfletters en cijfers.
Bezoek aan de Batsen Toren
Het is inmiddels traditie geworden dat de kinderen van groep 3 regelmatig op bezoek gaan bij de bewoners van de Batsen Toren. We hebben gespeeld op het terras en in de tuin.
Een zevental bewoners is ook al een keertje bij ons op bezoek geweest op het schoolplein. We zongen liedjes, deden allerlei zangspelletjes en zorgden voor koffie en thee. In de klas las de juf het prentenboek ‘oma’s hoofd is versleten’ voor wat gaat over oudere mensen, die niet meer thuis kunnen blijven wonen.
Project kinderboekenweek ‘vriendschap’
Het thema van de kinderboekenweek is vriendschap en we deden er op school een heel project rondom heen. Biebjuf Meriam las daar boeken over voor, er was een kijkochtend voor opa’s en oma’s  en we hadden een projectboekje. Net voor de herfstvakantie sloten we het project af met een tentoonstelling.
Na de herfstvakantie
Juf Erna heeft afscheid van ons genomen. Op dinsdag komt voortaan juf Machteld. We deden het kabouterpad met de peuters en kleuters en een heleboel hulpouders in het parkje. Bij lezen is thema 3 over smakelijk eten al bijna klaar en we maken al erbij- en eraf-sommen.

 

 

Reacties zijn gesloten.