Groep 6

Nieuws groep 6

Welkom bij groep 6

Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van wat er in onze groep gebeurt, d.m.v. korte verslagjes en foto’s van activiteiten.

 

Creamiddag groep 5-6

Tijdens de crea “slijm” middag  hebben de kinderen genoten en vooral gekliederd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemdieren

Samen gingen we naar het parkje om insecten te zoeken met behulp van een zoekkaart. Al heel snel vonden we allerlei bodemdieren. ​​​​​​Het was een erg leuke les natuur van juf Iris onze nieuwe stage juf.

 

Gisteren kreeg groep 6 bezoek van wel heel speciale gasten. Emma nam haar 3 kuikentjes mee en dat zorgde ervoor dat veel kinderen een kijkje kwamen nemen in groep 6.

 

In groep 6 leren wij taal niet alleen uit boeken. Vandaag debatteerden wij voor de eerste keer over verschillende onderwerpen. We hebben geleerd wat stellingen en argumenten zijn.
We hebben gesproken over de volgende stellingen:
– Meisjes snoepen meer dan jongens.
– Vuurwerk voor privégebruik moet verboden worden.

De stellingen leverde prachtige discussies op, vooral bij de tweede stelling was de klas goed verdeeld en wisselden de voor- en tegenargumenten elkaar in een rap tempo af!