Groep 5

Nieuws groep 5

Welkom bij groep 5

Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van wat er in onze groep gebeurt, d.m.v. korte verslagjes en foto’s van activiteiten.

 

 

De eerste weken in groep 5 waren al erg gezellig: er is een goede sfeer om te leren, te werken en te spelen met elkaar. We hebben er drie nieuwe leerlingen bij en dat is alleen maar EXTRA gezellig! Het lijkt net of ze er altijd al bij waren! We hebben dus een goede start gemaakt ook door te praten over de regels in de klas.
Voor wereldoriëntatie hebben we nieuwe vakken op het lesrooster staan: aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Het eerste hoofdstuk aardrijkskunde hebben we al bijna afgesloten, wat waren de kinderen enthousiast en wat weten ze er al veel van!
Met rekenen gaan we verder met de tafels. Nu is de tafel van 7 aan de beurt. Zodra iedereen alle tafels t/m 10 beheerst, kunnen we diploma’s uitreiken. Hopelijk heeft u ook tijd om eens thuis met uw kind te oefenen. Dit kan heel handig met het huiswerk en op verschillende websites zoals www.tafelsoefenen.eu .
Bij taal oefenen we met het alfabet en de themawoorden over het verkeer. Ook leren we over de woordsoorten die er zijn zoals: werkwoorden, het werkwoord zegt wat er gedaan wordt in de zin. Zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of een ding en het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord.
Voor begrijpend lezen gebruiken we nieuwsbegrip. Iedere week behandelen we een actueel onderwerp uit het nieuws zoals bijvoorbeeld orkaan Harvey. Hierbij maken de kinderen verwerkingsopdrachten over de inhoud van de tekst.
Niet alleen het leren is belangrijk maar ook het samenwerken. Het leren gaat beter bij een goede sfeer in de groep. We zetten in op samenwerkingsspelen.


We hopen het hele jaar door van allerlei nieuwe dingen te gaan leren!

Groetjes Juf Suus en Juf Nicky