Groep 1-2

Welkom bij groep 1-2

Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van wat er in onze kleutergroepen gebeurt,  d.m.v. korte verslagjes en foto’s van activiteiten.

 

Het schooljaar is al weer 2 weken van start.
Wat was het spannend, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.
Een aantal kinderen kwam voor het eerst naar De Horizon.
Een nieuwe school, een nieuwe juf, nieuwe klasgenoten.

Ook voor de leerkrachten van de groepen 1,2 en 3 was het spannend. Ze hebben in de vakantie keihard gewerkt aan de herinrichting van de groepen 1, 2 en 3.
Er is een speelleerplein ontstaan waar de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 spelend kunnen leren. De eerste weken bestond voornamelijk uit het kennis maken met het speelleerplein, een andere manier van werken, de hoeken op een andere plaats en de kinderen uit groep 3 mogen ook meespelen.

Het speelleerplein is meteen een succes. De kinderen genieten van het grote aanbod. Genieten van het spelen met elkaar. En we zien nu al dat het spelen met elkaar ook leren van elkaar is.
We werken rondom het thema: ik, jij en wij samen.
En dat is iets wat we daadwerkelijk terug zien op speelleerplein.
Dat belooft heel wat voor de toekomst.